POKLOPCI ZA TEGLE
Izrađeni od polipropilena i polietilena u više boja za tegle svih vrsta, zapremine 720ml. i 370ml.


LID FOR JARS
Made of polypropylene and polyetylene in more colours for jars all volume 720ml. and 370ml.

Nazad na kategorije proizvoda